BS: VÕ ĐĂNG SƠN

  • Tốt nghiệp Đại học Y dược TPHCM
  • Tốt nghiệp Chuyên khoa I và Chuyên khoa II tại Đại học Y dược TPHCM
  • Tốt nghiệp Sơ bộ Thẩm mỹ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM

Facebook chat
https://www.facebook.com/tonducthanguniversity