BS: VÕ ĐĂNG SƠN

  • Tốt nghiệp Đại học Y dược TPHCM
  • Tốt nghiệp Chuyên khoa I và Chuyên khoa II tại Đại học Y dược TPHCM
  • Tốt nghiệp Sơ bộ Thẩm mỹ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM

Facebook chat
https://www.facebook.com/Ph%C3%B2ng-Kh%C3%A1m-BS-V%C3%B5-%C4%90%C4%83ng-S%C6%A1n-366161307270474/?modal=admin_todo_tour